*

Het ouderschapsplan

Een scheiding beÃĢindigt een relatie, maar niet het ouderschap. U en uw partner hebben de verplichting om goede afspraken te maken over uw minderjarige kinderen. Daarvoor wordt een ouderschapsplan opgesteld. Dit onderdeel van het convenant is sinds 1 maart 2009 wettelijk verplicht. Het maakt daarbij niet uit of u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samenwoont. Alleen als er geen sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag, is een ouderschapsplan niet nodig.

Tijdens de gesprekken wordt gericht naar het ouderschapsplan toegewerkt. Dat kost aandacht, want een goed plan vereist maatwerk. Ieder kind, elk gezin en elke scheiding is tenslotte anders. In het ouderschapsplan worden onder andere afspraken vastgelegd over het hoofdverblijf van de kinderen, de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, alimentatie, omgang en de wijze waarop u en uw partner elkaar informeren over de ontwikkeling van de kinderen.
 
Het ouderschapsplan geeft duidelijkheid. Voor u, maar ook voor de kinderen. Want zij zijn misschien nog wel het meest gebaat bij heldere afspraken.

Onder het item Kinderen bij de Downloads kunt u een voorbeeld zorgregeling en checklist ouderschapsplan downloaden.
 

 
Cookies   |   Algemene voorwaarden   |   2021 Bergmans Mediation