*

Alimentatie

Alimentatie is een belangrijk onderdeel van het convenant waarover afspraken worden gemaakt, zeker als u kinderen heeft. Er zijn twee vormen van alimentatie; kinderalimentatie en partneralimentatie. De basisgedachte van alimentatie is dat kinderen en partners er na de scheiding niet op achteruit zouden moeten gaan.

 

Ouders zijn verplicht bij te dragen in het levensonderhoud van hun kinderen. Over de hoogte van kinderalimentatie mag u zelf afspraken maken. De rechter toetst echter wel of het bedrag niet te laag is. Bij het berekenen van kinderalimentatie wordt gekeken naar de behoefte (kosten) van de kinderen en de draagkracht van de betaler.
 
Als er (na het betalen van de kinderalimenatie nog) voldoende draagkracht is, kunt u afspraken maken over partneralimentatie. 
 
Er kunnen ook veranderingen in uw situatie voordoen, waardoor de kinder- en/of partneralimentatie kan wijzigen. U kunt hierbij denken aan verandering van inkomen of bij een nieuw huwelijk of samenwoning. Dus ook als u reeds gescheiden bent kunt u bij Bergmans Mediation terecht om een (her)berekening te laten maken.

Het berekenen van kinder- en partneralimentatie is lastig. Het Tremarapport kan u hierbij helpen. Het is echter raadzaam om u te laten bijstaan door een deskundige.
 
Voor meer informatie en het Tremarapport kunt u terecht bij het item Alimentatie onder de Downloads. U kunt uiteraard ook contact opnemen als u vragen heeft of enkel een (her)berekening wilt laten opstellen.

 

 
Cookies   |   Algemene voorwaarden   |   2021 Bergmans Mediation