*

Normen Toevoeging RvR 2024

 

Normen Toevoeging RvR 2024*

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(en) kind(eren)

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2022

t/m € 21.100

€ 21.101 – 

€ 31.100

t/m € 30.700

€ 30.701

€ 44.000

Eigen bijdrage 

€ 61

€ 121

€ 61

€ 121

* www.rvr.org

 

 

U heeft geen recht op gesubsidieerde mediation als uw vermogen in box 3 in 2022 hoger is dan 

€ 31.747,- (heffingsvrije vermogen). Na het beëindigen van de mediation vindt de zogenoemde resultaatsbeoordeling plaatst. Indien uit de stukken blijkt dat het resultaat meer dan de helft van het vrijgesteld vermogen bedraagt (€ 18.476)  is er mogelijk reden tot intrekken van de toevoeging. 

 


 
Cookies   |   Algemene voorwaarden   |   2024 Bergmans Mediation