*

Normen Raad voor Rechtsbijstand 2021

 Normen Toevoeging RvR 2021

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(en) kind(eren)

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2019

t/m € 20.300

€ 20.3001 – 

€ 28.600

t/m € 28.200

€ 28.201

€ 40.400

Eigen bijdrage 

€ 56

€ 112

€ 56

€ 112

* www.rvr.org

 

U heeft geen recht op gesubsidieerde mediation als uw vermogen van twee jaar geleden (2019) meer was dan het zogenoemde heffingsvrij vermogen van € 30.360- per persoon. Na het beëindigen van de mediation vindt de zogenoemde resultaatsbeoordeling plaatst. Indien uit de stukken blijkt dat het resultaat meer dan € 15.670,- p.p  is bestaat er mogelijk reden tot intrekken van de toevoeging. 


 
Cookies   |   Algemene voorwaarden   |   2021 Bergmans Mediation