*

Normen Raad voor Rechtsbijstand 2020

Normen Toevoeging RvR 2020

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(en) kind(eren)

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2018

t/m € 19.800

€ 19.801 – 

€ 27.900

t/m € 27.500

€ 27.501 

€ 39.400

Eigen bijdrage 

€ 55

€ 109

€ 55

€ 109

* www.rvr.org

 

U heeft geen recht op gesubsidieerde mediation als uw vermogen van twee jaar geleden (2018) meer was dan het zogenoemde heffingsvrij vermogen van € 30.000,- per persoon. Na het beëindigen van de mediation vindt de zogenoemde resultaatsbeoordeling plaatst. Indien uit de stukken blijkt dat het resultaat meer dan de helft van het vrijgesteld vermogen bedraagt (€ 15.423,- p.p.), is er mogelijk reden tot intrekken van de toevoeging. 


 
Cookies   |   Algemene voorwaarden   |   2021 Bergmans Mediation