*

Normen Raad voor Rechtsbijstand 2019

 

Normen Toevoeging RvR 2019*

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(en) kind(eren)

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2017

t/m € 19.400

€ 19.401 – 

€ 27.300

t/m € 26.900

€ 26.901 – 

€ 38.600

Eigen bijdrage 

€ 54

€ 107

€ 54

€ 107

* www.rvr.org

 

U heeft geen recht op gesubsidieerde mediation als uw vermogen van twee jaar geleden (2017) meer was dan het zogenoemde heffingsvrij vermogen van € 30.360,- per persoon. Na het beëindigen van de mediation vindt de zogenoemde resultaatsbeoordeling plaatst. Indien uit de stukken blijkt dat het resultaat meer dan de helft van het vrijgesteld vermogen bedraagt (€ 15.180,- pp, 2019), is er mogelijk reden tot intrekken van de toevoeging. 


 
Cookies   |   Algemene voorwaarden   |   2021 Bergmans Mediation