*

Het convenant

Als u gaat scheiden, worden alle afspraken die u samen maakt vastgelegd in een convenant. De mediator helpt u bij het opstellen van dit convenant.

De meest voorkomende onderwerpen waar afspraken over worden gemaakt zijn:
- alimentatie
- de woning
- de boedel- en de vermogensverdeling
- fiscale regelingen
- pensioen

In de Nederlandse wetgeving zijn een aantal zaken over scheiding geregeld. 

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden? Of heeft u uw partnerschap laten registeren al dan niet met partnerschapsvoorwaarden of juist een samenlevingsovereenkomst afgesloten? Afhankelijk van de wijze waarop u uw relatie heeft vastgelegd, heeft u als partners diverse verplichtingen als u gaat scheiden. Ondanks de wetgeving mag u hier, in goed gezamenlijk overleg, van afwijken. Uw mediator zal u tijdens de mediation uitgebreid informeren. 
 
Cookies   |   Algemene voorwaarden   |   2021 Bergmans Mediation