*

Het scheidingstraject

De mediation begint met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. Hierin worden onder andere afspraken vastgelegd over het verloop van de scheidingsbemiddeling, verantwoordelijkheden en de (verdeling van) kosten. Daarna gaan de onderhandelingen van start waarbij u samen op zoek gaat naar de beste oplossingen.
 
Het aantal varieert meestal van twee tot vijf gesprekken van gemiddeld anderhalf tot twee uur. Tijdens deze gesprekken werkt u toe naar het convenant. Daarin staan onder andere afspraken over alimentatie, de huisvesting, verdeling van eigendommen, pensioenen en indien van toepassing voortzetting van het ouderschap.

In veel gevallen zijn partners het niet (geheel) eens met de afspraken die zij samen willen vastleggen. Dan speelt de mediator een belangrijke rol bij de bemiddeling. Wanneer de communicatie tussen partijen op gang wordt gebracht, kan het conflict worden opgelost. De mediator zet hierbij allerlei technieken in om dat te bewerkstelligen. Zodra partners weer naar elkaar (kunnen) luisteren en ieders belangen en beweegredenen zien, wordt de volgende stap gezet. Door de gemeenschappelijke belangen inzichtelijk te maken kunnen partijen tot een oplossing komen.  

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen hebt, dient een advocaat het uiteindelijke convenant in bij de rechtbank. De wet schrijft namelijk in deze gevallen voor dat een rechter de scheiding formeel moet afhandelen. Bij het verbreken van een samenleving of geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen, hoeft geen rechter te worden ingeschakeld. U kunt de afspraken dan natuurlijk wel laten vastleggen.
 
Voor de totale procedure moet u rekening houden met een duur van ongeveer twee tot vier maanden.

 
Cookies   |   Algemene voorwaarden   |   2024 Bergmans Mediation