*

Vechtscheiding, begeleiding & bemiddeling

Als partners gaan scheiden vinden veel veranderingen plaats. Dit gaat vaak gepaard met allerlei gevoelens en emoties. Om een scheiding goed af te ronden is het voor alle partijen belangrijk deze veranderingen, gevoelens en emoties te verwerken en een plaats te geven. Tegelijkertijd moeten allerlei praktische en financiële zaken geregeld worden. Een hele lastige opgave in deze roerige tijd. Het is dus niet verwonderlijk dat dit niet altijd prettig en goed verloopt.


Wanneer echter acties ondernomen worden om de (ex-)partner en eventuele kinderen (emotionele) schade toe te brengen of wanneer er sprake is van belemmering van de voortgang van de scheiding door één of beide partners wordt er veelal gesproken van een 'vechtscheiding'.  Een vechtscheiding kent grote verliezers, bovenal de kinderen.

Voor ouders en kinderen die in de knel (dreigen te) raken door een vechtscheiding, hebben we het programma Vechtscheiding, begeleiding & bemiddeling. Bij dit programma werken (Kinder & Jeugd)psycholoog en mediator, middels behandeling (therapie) en bemiddeling (mediaton), intensief samen om de scheiding in goede banen te leiden. Alle aspecten van een scheiding komen gedurende dit programma uitgebreid aanbod. De nadruk ligt op het hele gezin. Niet alleen de (ex-)partners worden betrokken, er is ook ruime aandacht voor de belangen van de kinderen.

Het programma begint met een gezamenlijk kennismakingsgesprek, waarin mogelijkheden, inhoud, verwachtingen en doelen kenbaar worden gemaakt. Vervolgens start de behandeling. In samenspraak met de (K&J)psycholoog vindt zo mogelijk een overlap plaats tussen de behandeling en bemiddeling. Het programma eindigt met het opstellen en indienen van het scheidingsconvenant en/of ouderschapsplan.

Binnen de behandeling is er ruime aandacht voor de gevoelens en emoties die spelen bij zowel ouders als kinderen. Er wordt gekeken naar het inzicht in het eigen functioneren en ieders rol binnen het (voormalige) gezin. Daarnaast wordt de communicatie en samenwerking tussen de (ex-)partners en kinderen verbeterd. Men maakt de overstap van partnerrol naar ouderrol. Uiteindelijk wordt er toegewerkt naar een zogeheten paraplugesprek, waarbij de ouders beslissen wat ze de kinderen gaan vertellen. Parallel hieraan loopt eventuele kindertherapie. Deze therapie werkt ondersteunend bij het verwerkingsproces van de kinderen. In welke vorm de kindertherapie gebeurd is afhankelijk van de gestelde doelen en de behoeften.

In gezamenlijk overleg vindt de geleidelijke overstap naar de bemiddeling (mediation) plaats. Gedurende de bemiddeling gaan partners werkbare afspraken maken voor de meer praktische en financiële zaken die bij een scheiding komen kijken. Belangrijke onderwerpen zijn het ouderschapsplan, kinder- en partneralimenatie.  Maar ook de verdeling van bezittingen, vermogen en het pensioen komt aan de orde. Alle afspraken die partijen samen hebben gemaakt worden teneinde van het programma opgetekend in het convenant en/of ouderschapsplan en ingediend bij de rechtbank.


Wilt u meer weten over dit programma of heeft u andere vragen, neem dan gerust contact op.


Bergmans Mediation werkt tijdens dit programma samen met (K&J)psycholoog Marcella Luiken van www.raffbegeleiding.nl 


 
Cookies   |   Algemene voorwaarden   |   2019 Bergmans Mediation